Skip to content Skip to footer

Aktivnosti igrališta

1. Aktivnosti na uređenju zelenih površina golf igrališta (green, fairway, tee, semi raf i raf)

S firmom „Golf East“ sklopljen je ugovor o renovaciji terena i održavanju po sistemu ključ u ruke za 2018. g.

U sklopu renovacije dogovoreno je da će se izvršiti sljedeće:

 • zamjena svih pjeskova
 • provođenje drenaže za pjeskove
 • izgradnja cca 4 nova pjeska, a nekoliko će se proširiti ili redizajnirati
 • nekoliko pjeskova će se ukinuti
 • sustav navodnjavanja je prekontroliran i neki dijelovi su zamijenjeni kako bi sustav mogao biti u „zimovanju“
 • potrebno je cijeli sustav navodnjavanja rekonstruirati i zamijeniti nekoliko desetaka raznih dijelova
 • povećati kapacitet navodnjavanja sa dodatnim pumpama (pumpom)
 • najmasovniji posao je dosijavanje trave i nekoliko slojeva pjeskarenja fairwaya
 • drenirati teren, rješenje korova
 • nekoliko fairwaya će se produžiti (nije se zalijevalo pa je dio fairwaya pretvoren u „raf“, a 3 fairwaya će se proširiti (dupli fairway oko drveta)

Ugovorom je dogovorena kvaliteta terena nakon renovacije i jednogodišnjeg održavanja. U sklopu održavanja ugovorom je utvrđeno da na kraju 2018. g. teren bude približno kvalitete Zalla igrališta (max. 10% lošije).

1. Aktivnosti na uređenju zelenih površina golf igrališta (green, fairway, tee, semi raf i raf)

U sklopu toga planira se realizacija 20-tak funkcijskih, tehnoloških i tehničkih cjelina kao što je:

 • izgradnja modernog, gospodarskog dvorišta za smještaj strojeva i osoblja za održavanje igrališta (cca 2000 m2)
 • kvalitetna ograda sa betonskom parapetom služiti će za obranu od vode kod visokog vodostaja te fizičku zaštitu objekata unutar dvorišta
 • u Novo izgrađeni montažni objekti od cca 350 m2 smještena su 2 nova kontejnera sa sanitarnim čvorovima, prostori za blagovanje, sastanke, specijalna skladišta sa visokim stupnjem zaštite , poseban grijani prostor za servis strojeva
 • u ostalim objektima unutar dvorišta smjestiti će se cca 30 komada raznih strojeva za održavanje igrališta, parkiralište za desetak automobila, betonski boksevi za smještaj više granulacije pijeska, prostor za pranje strojeva te 2 separatora od kojih jedan služi za skupljanje vode sa masnoćama ,a drugi za biorazgrađivač
 • cijeli gospodarski kompleks biti će pokriven kamerama
 • izgradnja cca 80 do 100 parkirališnih mjesta uz klupsku kuću KK2 sa stablima (zaštita od sunca i ublažavanje betonskih površina)
 • uz koridor ceste sa parkiralištima izgraditi će se koridor (1,3 m širine) za autiće i kolica. Cesta će služiti samo za prolaz automobila
 • povezivanje „driving range“ sa klupskom kućom imati će dva koridora (staza 3m širine za autiće i pješački koridor uz pating green za kolica i pješake)
 • zaštita svih dijelova za vježbanje (pating, chipping,send i dr.) sa niskim ukrasnim biljem (pokrovom) sa 1 m širine prolaza za golfere
 • proširenje drvene kuće uz vježbalište (za smještaj naših 80-100 bokseva za smještaj golf opreme)
 • osigurati rasvjetu na driving range kao što je bilo predviđeno prvim projektom (a možda i povećati površinu pod rasvjetom)
 • nekoliko mjera za ublažavanje posljedica poplave na terenu
 • povezati najniže točke sa driving range sa kanalizacijskim cijevima (brzi otok  vode ispod ceste u šumu i na drugu stranu prema jezeru.
 • rješenje (ublažavanje) vode na kanalu koji probija 4, 5, 6 i 12 fairway (mostovima i sl.) kako bi se osiguralo nesmetano igranje usprkos visokom vodostaju
 • uređenje okoliša oko KK2 za efikasnu manipulaciju sa autićima, kolicima, pranje ručne opreme, proširenje terasa sa obje strane klupske kuće, vanjski ulazna terasu 1. kata i dr.
 • rekonstrukcija klupske kuće KK2 za bolje funkcionalno korištenje u sklopu čega će se riješiti poboljšanje grijanja i hlađenja sa toplinskom pumpom i dodatnim kotlovima kao što je bilo predviđeno prvim projektom
 • iznaći mogućnost racionalnijeg sustava kanalizacije (2 ili 3 pročišćivača, funkcijska podjela privatnih kuća od kanalizacije za klupske kuće)
 • rekonstruirati (održavati) upojne bunare za oborinske vode
 • izgradnja cca 7 km staze za automobile s time da će se u toku 2018. g. izgraditi cca 60% dužine (sve osim po fairwayima parova 5 i 4)
 • uvesti svu potrebnu signalizaciju na terenu
 • izgradnja 2 moderna sanitarna čvora na terenu sa nadstrešnicama (zaštita od kiše), te start kućica između početka  1. i 10. rupe.
 • izgradnja ograde oko terena sa 2 tipa ograde. Ograda sa parapetom u dužini 2,5 km na svim vidljivim dijelovima sa terena oba igrališta i cca 3 km ograde bez parapeta po rubovima šume
 • razmatra se mogućnost proširenja pristupne ceste u duljini 1,2 km  ili barem njena sanacija
 • razmatra se mogućnost izgradnje golf igrališta (chipping pat) kako bi se negolferima i djeci približili jednostavne tehnike učenja golfa a bez da se ošteti travnato igralište
 • planira se posaditi cca 500-1000 stabala (voćke, kesten, lovor i višnja) te nekoliko tisuća grmolikog bilja
 • dio stabala zbog loše kvalitete i puno lišća će se posjeći i zamjenski zasaditi novo drveće
 • nabavka desetak strojeva za održavanje i servis postojećih
 • kupnja 20-ak automobila

3.  Odlučio sam se da malo pobliže opišem aktivnosti koje će se u 2018. g. realizirati (barem 95%) kako bi  Vas kolege i kolegice potaknuo na razmišljanje što bi Vi još predložili ovome što je pobrojano. Visoko ću cijeniti svaki Vaš prijedlog koji vodi naprijed rečenim ciljevima (kvaliteta igrališta golf igrača).

Žao nam je, vaš zahtjev nije uspio. Molimo pokušajte ponovo za par minuta.
Uspješno ste se prijavili!

Pretplata na obavijesti

Ispunite form u nastavku kako biste primali obavijesti!

Lokacija

Jadranska avenija 6, 10020 Zagreb
Republika Hrvatska