Skip to content Skip to footer

Ponašanje na igralištu

 • Svi golferi koji namjeravaju igrati moraju se prijaviti na recepciji. (Molimo, golf torbe ostaviti ispred glavnog ulaza u klupsku kuću).
 • Starter i marshal imaju diskrecijsko pravo u svakom trenutku zabraniti igru pojedinom igraču ako utvrde da krši pravila ponašanja ili ometa igru drugih igrača.
 • Svaki igrač mora imati svoju golf torbu i opremu.
 • Neigrači golfa ne mogu šetati golf igralištem
 • Igrači zatečeni na golf igralištu bez plaćenog green fee-a, biti će zamoljeni da napuste teren.
 • Igranje na golf igralištu sa driving range lopticama nije dopušteno. Kršenje ovog pravila kažnjava se sa 500,00 kuna.
 • Obvezatno popravljajte sva oštećenja na igralištu uzrokovana igrom (popravljanje divota – vraćanje busena, popravljanje bunkera grabljama, popravljanje «pitch mark-a» na greenu).
 • Zabranjeno je oštećivati travu na tee-evima probnim zamasima. Kod izvođenja probnih zamaha zabranjeno je dizanje «divota».
 • Ne prilazite golf kolicima na manje od 5 metara od greena, niti golf autićima na manje od 10 metara od greena. Ne prelazite konopce golf kolicima i golf autićima. Slijedite sve znakove na golf igralištu
 • Psima je boravak na igralištu dozvoljen, u svim terminima, osim tijekom turnira.
 • Psima nije dozvoljen boravak na vježbalištu, greenovima, bunkerima, igranje na travnjacima oko golf kuće, ulazak u toalete, svlačionice i zatvoreni dio restorana.

Pas mora biti poslušan i u svakom trenutku biti na povodcu.

Pas mora imati brnjicu, ukoliko je tako propisano Pravilnikom o opasnim psima.

Vlasnik je dužan nositi pribor za čišćenje (vrećicu i lopaticu) i odmah očistiti površinu koju njegov pas onečisti.

Vlasnik snosi odgovornost za sve nastale štete.

Lokacija

Jadranska avenija 6, 10020 Zagreb
Republika Hrvatska